TRƯỜNG MẦM NON SCHOOL SPAECE

Số 18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Tel:  0243 999 1800

Website: https://truongmamnonschoolpeace.edu.vn/